Regulamin promocji

Regulamin akcji „-50 zł na następne zakupy”
(zwanej dalej „Regulaminem”) z dnia 2.08.2017 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Weindich Sp. j. z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Adamieckiego 8 (zwana dalej „Organizatorem”), w celu popularyzacji marki GREAF i zintensyfikowania sprzedaży wprowadza w sklepach internetowych znajdujących się na stronach: www.graef.pl oraz www.gastrosilesia.pl Akcję promocyjną prowadzoną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Akcją promocyjną objęte są wszystkie urządzenia marki GRAEF znajdujące się w ofercie Organizatora dostępne w sklepach internetowych (zwane dalej „Artykułami”).

§ 2 Termin, miejsce
1. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepach internetowych na stronach www.greaf.pl oraz www.gastrosilesia.pl, (zwane dalej „Sklepami”).
2. Akcja promocyjna obejmuje okres od dnia 03.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu obowiązywania promocji.

§ 3 Uczestnicy promocji
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w Regulaminie (zwani dalej "Uczestnikami").

§ 4 Zasady promocji
1. Aby otrzymać rabat -50 zł brutto na następne zakupy (zwany dalej Rabatem) należy dokonać w wybranym Sklepie zakupu produktów firmy GRAEF za kwotę min. 500 zł brutto.
2. Rabat naliczany jest po wpisaniu kodu rabatowego przy kolejnym zamówieniu urządzeń firmy GRAEF, przesłanego do Uczestnika drogą elektroniczną (pocztą e-mail) w ciągu 3 dni roboczych, po dokonaniu zakupu, o którym mowa w p.1.
3. Z rabatu można skorzystać wyłącznie w Sklepie, w którym został przyznany.
4. Rabat jest jednorazowy i przysługuje wyłącznie w czasie trwania Akcji promocyjnej. Rabat nie może być przyznany na zakup po zakończeniu Akcji promocyjnej.
5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz w wybranym Sklepie.
6. Uczestnik Akcji promocyjnej nie ma prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości rabatu.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 5 Reklamacje i odstąpienie od umowy
1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz w ciągu 14 dni od jej zakończenia pod adresem email: sklep@gastrosilesia.pl z adnotacją "Reklamacja”.
2. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w ramach Akcji promocyjnej w Sklepach przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży oraz reklamacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
3. W przypadku zwrotu towaru, dzięki któremu Klient otrzymał rabat- Klient traci prawo do rabatu, wysokość rabatu zostanie potrącona ze zwrotu gotówki.
4. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późniejszymi zmianami).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl